Zet’mo – Ki So Poids?Ki zafaire ki meme grandeur ki toi mais li pena aucun poids?

Klic ici pu chek reponse la...

To L’ombraz 🙂

Ki zafaire ki meme grandeur ki toi mais li pena aucun poids?