Zet’mo – Lévé TranquilleKi zafaire kan li lévé gramatin li pas faire aucun tapaz mais tout dimoune lévé a cause li?

Klic ici pu chek reponse la ...

Soleil 🙂

Ki zafaire kan li lévé gramatin li pas faire aucun tapaz mais tout dimoune lévé a cause li?

Zet’mo – Mange MoiKi zafaire kan to pu manger, to bizin zette sa ki li ena lor li, cuit sa ki ena endans li, mange sa ki ena lor li ek zette sa ki ena endans li?

Klic ici pu chek reponse la ...

Maïs ta 🙂 🙂 🙂

 

zette sa ki li ena lor li > zette so la peau,

cuit sa ki ena endans li > cuit maïs la meme,

mange sa ki ena lor li > mange bane la graines la ,

zette sa ki ena endans li > finalement zette so noyau la 🙂 🙂 🙂

Ki zafaire kan to pu manger, to bizin zette sa ki li ena lor li, cuit sa ki ena endans li, mange sa ki ena lor li ek zette sa ki ena endans li?