Malbar MoricienBane noms malbar:
 • Couma apel ene malbar ki content chanter? Singh
 • Couma apel ene malbar ki vine bleme vite? Gopal
 • Couma apel ene malbar ki content chanter et li vine bleme? Gopalsingh 🙂
 • Couma apel ene malbar ki ena boucou chance? Luckinarain.(Lucky-Narain)
 • Couma apel ene malbar ki content guette la lune dans noir? Kalachand
 • Couma apel ene malbar ki admire pleine lune? Foolchand
 • Couma apel ene malbar ki so figir couma la lune? Roopchand (Roop: Figir)
 • Couma apel ene malbar ki dans bien? Sookhee
 • Couma apel ene malbar ki pas dans bien? Dookhee
 • Couma apel ene malbar ki met bal salté dans poubelle?. Balgobin(Bal>Go>Bin)
 • Couma apel ene malbar ki alle reste Peru mais li pas senti li bien labas? >Perumal
 • Couma apel ene malbar ki content chante Raga et pratik Voodoo? Ragavoodoo
 • Ki malbar donne Mauricien plis beaucoup sok quand éna cyclone morice? Mr. Sokappadu
 • Couma apel ene acteur malbar ki content triquer? Hrithrik (He trick) Roshan

Bane noms malbar: Couma apel ene malbar ki content chanter? Singh Couma apel ene malbar ki vine bleme vite? Gopal Couma apel ene malbar ki content chanter et li vine bleme? Gopalsingh 🙂 Couma apel ene malbar ki ena boucou chance? Luckinarain.(Lucky-Narain) Couma apel ene malbar ki content guette la lune dans noir? Kalachand Couma…

Zet’mo – Dan Un La Chambre NoirTo dan ene la chambre noir, to ena ziss ene la bougie ek ene la lamp de l’huile.

Ki to pu allume en premier?

Klic ici pu chek reponse la ...

Ene zalimetre ta 🙂

To dan ene la chambre noir, to ena ziss ene la bougie ek ene la lamp de l’huile.

Ki to pu allume en premier?