Zet’mo – Ki So Poids?Ki zafaire ki meme grandeur ki toi mais li pena aucun poids?

Klic ici pu chek reponse la...

To L’ombraz 🙂

Ki zafaire ki meme grandeur ki toi mais li pena aucun poids?

Zet’mo – Ki Zanimo Sa?Ki zanimo ki guette devant mais li marche en travers?

Klic ici pu chek reponse la...

Crabe 🙂 li guette devant, li marche en travers 🙂 (By: Ashvin)

Ki zanimo ki guette devant mais li marche en travers?