Zet’mo – Lévé TranquilleKi zafaire kan li lévé gramatin li pas faire aucun tapaz mais tout dimoune lévé a cause li?Zet’mo – Mange MoiKi zafaire kan to pu manger, to bizin zette sa ki li ena lor li, cuit sa ki ena endans li, mange sa ki ena lor li ek zette sa ki ena endans li?

.: Klic ici pu chek reponse la ...