Zet’mo – Sémé Recolté?Ki zafaire, la main sémé, lizié recolté?

.: Klic ici pu chek reponse la...Zet’mo – Ki So Poids?Ki zafaire ki meme grandeur ki toi mais li pena aucun poids?