Popok Ek So Robo Detecteur Koze MentiUn jour Popok fini travail, li rentre lakaz, line amene un robo detecteur koze menti ek li.

Chaque fois un dimoune koze menti, robo ale baise dimoune la un clak.

Popok garde robo la dans salon.

Hep, apres un ti mama, so garcon rentre lakaz, deux heures pli tard ki d’habitude.

Popok en colere, demande li kot to ti ete tout sa le temps ti macro?

So garson repondre: “Mo ti dans library papa, ti p prepare notes”.

Robo la ale kot garson la, li baise li un large clak.

Popok explik so garson ki: sa robo la baise tout dimoune ki koze menti un clak, ek to ena l’interet dire moi la verité.

So garson repondre: “Oui papa, mo ti kot mo camarade, ti p guette film Transformers”.

Robo la re ale kot garson la, li baise li un deuxieme large clak.

So garson repondre: “Ayooo, papa en faite, ti p guette un film porno”.

Popok repondre: “To faire moi gagne honter toi ti couyon, kan mo ti ena to l’age, jamais mo ti p koze menti ek mo parents moi”.

Robo la san coup ale kot Popok, li baise li un large clak.

Popok so madam repondre: “Ahhh Popok,  pena doute to garson meme sa”

Robo la ale kot Popok so madam, li baise so madam aussi un large clak. 🙂Un Cochon SpecialUn jour, un misier ek so cochon rentre dans un bar.

Serveur demande misier la.. “kifer ou cochon ena un la jambe en dibois?”.

Misier repond: “Laisse mo raconte toi zistwar sa cochon, li un cochon special, un jour mo lakaz ti pe prend difeu, sa cochon la ine ressi tire moi dans lakaz la, line sap mo la vie”.

Serveur repond: “Un mari cochon sa, mais kifer li ena un la jambe en dibois?”.

Misier repond: “Laisse mo raconte toi zistwar sa cochon, li un cochon special, un jour mo ti lor mo pirogue, mo pirogue divire enbas la haut, sa cochon la ressi nage, tir dans la mer , line sap mo la vie”.

Serveur repond: ” Tahey, franc tout, un mari cochon sa, mais KiFer li ena un la jambe en dibois?”

Misier repond: “”Laisse mo raconte toi zistwar sa cochon, li un cochon special, semain dernier ti ena un tremblement des terres, mo lakaz ti crasee, sa cochon reussi riss moi , tir moi dans sa lakaz la, line sap mo la vie”.

Serveur repond: ” Wow.. tahey .. Un cochon special ca, li tire dans difer, li sape kan to ti pe noyer, li sape toi dans un tremblement des terres, mais KIFER li ena un la jambe en dibois?”.

Klic ici pu cheké ki Misier la repond...

Misier repond: ” Kan to ena un cochon special cousma, to pas kapav mange li un seul coup”.