Soobash Ek Abdool Kot PatisserieEne grand lundi gramatin, Soobash Ek Abdool ine decide pou ale acheté di pain chaud dan sa nouveau patisserie kine fek ouvert dans zot l’endroit la.

Kuma zot ine rentre dans patisserie la, patissier la ti par derriere, Soobash nek avoye so la main, li cokin trois tranches gato chocolat line mettre dans so poche.

Soobash dir: “Abdool, tone gueté kuma faire sa la, moi ki mari la”.

Abdool dir: “Atane mon montrer ki mo kapav faire la. ”

Abdool criyé patissier la, li dir: “Hey ton, mo pou faire ene magic la, ou kapav donne moi ene tranche gato chocolat ek ou?”

Patissier la ine intrigué ene coup, li donne Abdool ene tranche gato.

Abdool prends tranche gato la, li mange li desuite.

Abdool dir patissier la: “Hey ton, donne moi encore ene tranche ek ou.”

Patissier pé essaye comprends meme mais re donne li encore ene tranche gato chocolat.

Abdool prends deuxieme tranche la, li mange li desuite.

Abdool re dir patissier la: “Hey ton, donne moi encore ene tranche ek ou.”

Patissier la commence arragé mais kan meme sa line donne Abdool ene troisieme tranche gato.

Abdool prends troisieme tranche gato chocolat li re mange li desuite.

Patissier nervé, li dir: “Hey oula, alors ki magic ou pé rode faire la?”

.: Klic ici pu cheké ki Abdool dir patissier la...Anita So Mama Ek Ti Jean Dans BusEne grand dimanche tanto, Anita so mama, ene vieux bolfam mo dir ou, ti retourne lakaz apres ki line rendre so tifi ene ti visite.

Li pé marche marché doucement doucement ek so baton. Bolfam la bizin prends bus Riviere du Rempart pou ale kot li, li reussi tracé li montre dans ene bus.

Kuma li rentre dans bus la, pena aucun place pou li assigé, ziss li tout seule pé dibouté ek personne pas levé pou donne bolfam la ene place.

Bolfam pas kass la tete, li trace tracé li trape ene banquette ek l’autre cotes li pé tini tini lor so baton.

Hep, ene seule coup chauffeur bus peze ene frein sec, bolfam tombe en longue dans bus.

Ti Jean ti p assize prés kot bolfam la ine tombé. Pas bizin dir ou, sa insignifian Ti Jean la kumanse kass ene grand riyé.

Ti Jean dir: “Hey dadi, to ti bizin mettre ene boute caroutsou dans boute to baton, li pas ti pu glissé ek to pas ti pu tombé zordi”.

Bolfam arrazé, li dir: “Hey beta, ki l’age to ena?”.

Ti Jean pé riye riyé, ek li dir: “10 ans dadi”.

.: Klic ici pu cheké ki Anita so mama repond...