Zet’mo – Popok Ek Dermatologue

Un jour Popok ek un dermatologue p la peche ti lapia la Nicoliere.

Popok c\’est garcon dermatologue la mais dermatologue la p dire ki li pas Popok so papa.

Ki sanla sa dermatologue alors?

Spoiler

So mama 🙂