Zet’mo – Dimoune Mort

Un dimoune ine mort. Zotte tout konnais ki sanla ine touye li. Mais la police jamais pu kapav mettre dimoune ki touye li la dans prison. Ki faire?

Spoiler
Dimoune la ine suicide li 🙂