Anita So Mama Ek Ti Jean Dans Bus

Ene grand dimanche tanto, Anita so mama, ene vieux bolfam mo dir ou, ti retourne lakaz apres ki line rendre so tifi ene ti visite.

Li pé marche marché doucement doucement ek so baton. Bolfam la bizin prends bus Riviere du Rempart pou ale kot li, li reussi tracé li montre dans ene bus.

Kuma li rentre dans bus la, pena aucun place pou li assigé, ziss li tout seule pé dibouté ek personne pas levé pou donne bolfam la ene place.

Bolfam pas kass la tete, li trace tracé li trape ene banquette ek l\’autre cotes li pé tini tini lor so baton.

Hep, ene seule coup chauffeur bus peze ene frein sec, bolfam tombe en longue dans bus.

Ti Jean ti p assize prés kot bolfam la ine tombé. Pas bizin dir ou, sa insignifian Ti Jean la kumanse kass ene grand riyé.

Ti Jean dir: \”Hey dadi, to ti bizin mettre ene boute caroutsou dans boute to baton, li pas ti pu glissé ek to pas ti pu tombé zordi\”.

Bolfam arrazé, li dir: \”Hey beta, ki l\’age to ena?\”.

Ti Jean pé riye riyé, ek li dir: \”10 ans dadi\”.

Spoiler

Bolfam dir Ti Jean: \”Plok, si to papa ti mettre ene boute caroutsou lor so baton 10 ans de cela, zordi mo ti pu gagne ene place pou mo assigé ek mo pas ti pu tombé\”. 😀 😀 😀