Zet’mo – Grand Ek Tipti?Ki zafaire, li née grand ek li mort tipti?

Klic ici pu chek reponse la...

La bougie.

Ki zafaire, li née grand ek li mort tipti?

Zet’mo – Li Plorer?Ki zafaire ki kan to tourne so la tete, li plorer?

Klic ici pu chek reponse la...

Robinet 😛

Ki zafaire ki kan to tourne so la tete, li plorer?