Zet’mo – Dimoune MortUn dimoune ine mort. Zotte tout konnais ki sanla ine touye li. Mais la police jamais pu kapav mettre dimoune ki touye li la dans prison. Ki faire?

.: Klic ici pu chek reponse la ...Zet’mo – 4 tifiDevi so mama ena quatre tifis.

Premier la appelle Rouge, deuxieme appelle Blue, troisieme appelle Jaune.

Kuma dernier tifi la appeller?