Un Boug Ek So Couscous

Ene boug ti p allonzé lor so lili et li ti pre pou mort.

Li dimane so madam: \”Cheri to pou remarier kan mo mort?\”

So madam dire li: Oui.

Li dimane so madam: \”Eski to pou cuit couscous pu li?\”

So madame reponne li: \”Non\”.

Boug la dimane li kifer.

Spoiler

Madam la repond li: \”Paski li pas content mange couscous\”. 🙂 🙂 🙂

One response to “Un Boug Ek So Couscous”

  1. Lolzzzz….li mort desuite sa 😛