Anita Ek So Boss

Anita ti pé travail secretaire dan ene buro Port Louis. Boss la faire criyé Anita dan so buro.

Boss la dire Anita: \”Madame Anita guette sa, zot tout connais ou ene extra zoli ti femme, depi oune rentre dan sa buro la mo pé check ou ek mo pé extra envie ou. Zordi mone decide pour offert ou ene proposition.

Pas bizin dir ou, Anita pé gonfler ek sa bane paroles la.

Anita dir boss la: \”Ah bon!!! Ki proposition boss?\”

Boss la dir: \”Li pu ene zafaire extra vite sa Madame Anita, guette sa, mo pou zette 2000 roupies enbas, ou versé ou ramasse kass la, moi mo pu essaye \”metter\” :), kuma oune fini ramasse kass la, mo arreté ek kass la vine pou ou.

Kapav mo pas pu gagne le temps meme faire narien si ou ramasse kass la trop vite! Ki ou dir Madame Anita?\”

Anita pé hesité impé, li p calculé si li faire vite, boss la pas pu gagne le temps desan so pantalon ek li pu gagne 2000 roupies.

Anita dir: \”Mo pu bizin demande mo misié avant, lerla mo faire ou connais demain.\”

Boss la dir: \”Pena probleme Anita, pena probleme\”.

Anita rentre lakaz, li explik sa so misié.

So misié dir: \”To ti bizin demande li 5000 roupies ta\”.

So misié dir Anita: \”Nou faire ene test, nu guette ene coup\”.

So misié zet ene billet 2000 roupies enbas, li dir Anita versé to ramasse kass la vite vite. So misié pas gagne le temps tir ceinture, Anita fini ramasse kass la.

So misié riye ene coup ek li dir Anita: \”To couyon si to refuse ene proposition kumsa Anita. Demain dir li oui mais dir li zet 5000 roupies\”.

Lendemain, Anita ine rentre lakaz tard, cheveux siffoné, so linge kraze krazé ek marché li pas pé kapav marché.

So misié dir li: \”Kine arrive toi Anita? To pane reussi ramasse kass la vite kuma hier?\”

Spoiler

Anita repond: \”Ta plok, to croire facile pou ramasse 5000 roupies en COINS!!!\” 🙂 🙂 🙂