Popok, Abdool Ek Soobash Kot NASA

Ene jour, NASA ine choisir trois moriciens, Popok, Abdool Ek Soobash pou avoy zot dans l\’espace. Banla ine accepté offre la tout.

Chaque moricien pou ale lor un planet different, ene planet ki banla meme pou choisiré.

Aster la, ene expert NASA ine appel ene par ene pou demand zot lor ki planet zot envie allé.

Expert NASA appel Popok en premier ek li dir: \”Popok, ki planet to envie allé toi ek ki faire to pé envie ale lor sa planet la?\”

Popok repond ek li dir: \”Moi, mo envie ale lor planet Mars, parski dan ban films mone guetté ki ena bane extra terrestre lor Mars. Mone envie trouve banla ek joindre ek banla\”.

Expert NASA appel Abdool aster la ek li dir: \”Abdool, toi ki planet to envie allé ek ki faire to pé envie ale lor sa planet la?\”

Abdool repond ek li dir: \”Moi, mo envie lor lor planet Pluto parski li meme pli piti ek li pli loin, kumsa mo meme pou premier dimoune kine ale pli loin dans l\’espace\”.

Ine arrive tour Soobash aster la.

Expert NASA appel Soobash ek li dir: \”Soobash, toi ki planet to envie allé ek ki faire to pé envie ale lor sa planet la?\”

Soobash repond ek li dir: \”Moi mo envie ale lor soleil\”.

Expert NASA gagne shock ene coup.

Expert NASA dir: \”To pas connais si to ale lor soleil to pou brulé.\”

Spoiler

Soobash dir expert NASA: \”Ki to gagné ta, to croire mo fou moi. Mo pou ale asoir\”. 🙂