Zet’mo – Ki So Poids?Ki zafaire ki meme grandeur ki toi mais li pena aucun poids?Zet’mo – Ki Zanimo Sa?Ki zanimo ki guette devant mais li marche en travers?

.: Klic ici pu chek reponse la...